Fors medya

İşe Alma Ve Yerleştirme

İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME

Profesyonel olarak yönetilen işe alım süreçlerinde amaç, başvuruların “doğru işe doğru insan” anlayışıyla değerlendirilmesidir. 

İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde; dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, iş başvurularında fırsat eşitliği sağlanır. Çalışanlar, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak seçilir.

Pozisyonun gereklerine göre; “Yetkinlik Bazlı Mülakat” veya “Profil Analizleri” uygulanır. İşe alım süreçlerinde şirket kültürüne uyumu açısından temel yetkinlikler ve pozisyonun gerekliliklerine göre kişisel ve mesleki yetkinlikler değerlendirilir. 

Yıllık olarak yapılan kadro planlamalarına bağlı olarak açılan pozisyonlar için yapılan başvurular değerlendirerek, gerekli niteliklerdeki uygun adayların yerleştirilmesi yapılır.