Fors Medya iK Politikası
Fors Medya iK Politikası

Fors Medya işe alım sürecinde, adayları "doğru işe doğru insan" prensibiyle değerlendirmektedir. İşe alım ve yerleştirme sürecinde dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin iş başvurularında fırsat eşitliği sağlanır. Fors Medya’da çalışanlar, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanılarak seçilir. 

 

Fors Medya, performansa dayalı ücretlendirme ve ödüllendirme politikalarıyla, çalışanların yüksek performanslarını sürdürme arzularını pekiştirmeyi hedeflemektedir. Ücret sisteminin temelini iş kademelendirme altyapısı oluşturmaktadır. Bu sistem ile; şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapabilme imkânı sağlamaktadır.